LOVE YOUR DATA

Nyheter

Februari 2018 | OptiPlan

Lansering av produkten OptiPlan Skolval som Infviz varit med och tagit fram. Systemet hjälper kommuner att hantera hela skolvalsprocessen, från insamling av ansökningar i samband med skolvalet till beräkning och tilldelning av plats.

Januari 2018 | Region Sörmland

Vi välkomnar Region Sörmland som kund hos oss. De kommer att använda vår produkt Statistics Studio som plattform för visualisering av sina öppna data.

Bättre och snabbare beslut med visualisering

Det är alltid viktigt med ett så omfattande och välgrundat besluts-underlag som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram verktyg för snabb och enkel analys. Din data blir begriplig, interaktiv och lättöverskådlig.

Vi utvecklar verksamhetsanpassade beslutstödssystem och våra kunder finns inom flera branscher, till exempel

  • Bil- och flygindustrin
  • Sjöfartsnäringen
  • Fastighetsbranschen
  • Marknadsundersökningsbolag
  • Banksektorn