Interaktiv visualisering på webben

Statistics Studio är en tjänst som erbjuder din organisation en lösning för att snabbt och enkelt kunna publicera interaktiva diagram- och kartvisualiseringar på er webbplats.

Storytelling

Berättande med hjälp av visualiseringar är ett kraftfullt verktyg för att framföra ett budskap. Statistics Studio låter dig skapa interaktiva och animerade visualiseringar som kan bäddas in i viken HTML-sida som helst, så som organisationens webbplats eller blogg.

Utforskning

Statistics Studio är också ett fantastiskt verktyg för att utforska den information som gömmer sig i ekonomiska och demografiska indikatorer och upptäcka hur dessa förhåller sig till och påverkar varandra.

Verktyget kan göras tillgängligt publikt på din organisations webbplats.

Administration

Statistics Studio innehåller även en sofistikerad administrationsdel som ger dig möjlighet att administrera alla delar i verktyget, till exempel:

  • Automatisk synkning av indikatorer från din organisations API
  • Import av kartdata
  • Import av indikatorer från fil
  • Hantera söketiketter för indikatorer
  • Hantera regioner, deras nivåer och gruppering
  • Hantera vilka indikatorer som ska vara publikt synliga för besökarna i verktyget
  • Analys av besöksstatistik och vilka delar i systemet besökarna använder

Molntjänst

Statistics Studio erbjuds som SaaS (Software-as-a-Service). Det innebär att vi tillhandahåller mjukvaran från våra servrar och håller den uppdaterad och tillgänglig för dig att använda. Din organisation behöver inte hantera servrar, installationer eller uppgraderingar av Statistics Studio.

Alla servrar som används för att tillhandahålla både data och funktionalitet körs i Microsofts molntjänst Azure vilket medför hög tillgänglighet och stor skalbarhet.