LOVE YOUR DATA

Lösningar

På Infviz är vi experter på visualisering och interaktiva gränssnitt. Vi tar fram lösningar som hjälper våra kunder att bättre förstå och planera sin verksamhet. Det kan handla om integration av visualisering i ett befintligt system eller att skräddarsy ett fristående verktyg för analys och presentation av verksamhetens data.

Utveckling

Vi använder agila utvecklingsmetoder och ser gärna att kunden är med genom hela utvecklingsfasen. Testversioner tillhandahålls fortlöpande och avstämning med kunden görs med täta mellanrum för att inhämta synpunkter och prioriteringar.

Förstudie

Ett projekt inleds alltid med en förstudie där kundens verksamhet och visualiseringsbehov står i fokus. Förstudien avslutas med att vi presenterar ett eller flera lösningsförslag. En förstudie kan ta allt från en dag upp till flera veckor beroende på projektets storlek.

Teknik

Våra lösningar byggs med hjälp av den senaste tekniken.

  • C# och .NET för webb och skrivbord
  • JavaScript och HTML5 för webb och mobil

Vi har erfarenhet av integration i system utvecklade med de vanligaste teknikerna, till exempel .NET, Java och PHP.